Ticari Ünitelerin Kasım Ayı Kira Artış Oranı %17,09 Olarak Açıklandı

Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2019 - 2020 Kasım ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/11/2021 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Kasım ayı için % 17,09 oranında (TÜFE- Oniki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumunun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.

 

Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/