Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Personel ve İnsan Kaynakları Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 • İşyurdu müdürlerinin rapor ve izin gibi görevlerinden ayrılmaları görevlendirilme onaylarına ilişkin işlemleri yapmak.
 • İşyurdunda görevli personelin geçici görevlendirme onaylarına ilişkin işlemleri yapmak.
 • Genel bütçeden kadrolu veya sözleşmeli personelin işyurdu müdürlüklerinde görevlendirilmesine ilişkin onayları yapmak.
 • Kurum personelinin izin, rapor vb. özlük haklarına ilişkin yazışmaları yapmak.
 • Haberleşme Kodları, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Hizmet Envanteri Veri Tabanı giriş ve koordinasyon işlerini yapmak,
 • İşyurdu Müdürlüklerine ait kurum mührü taleplerini değerlendirmek ve onay vermek,
 • İşyurtlarına yapılan hibe ve yardım taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 • İşyurtlarının denetimi sonucu hazırlanan rapor ve diğer yazılarla ilgili diğer birimlerle koordineli bir şekilde gerekli işlemlerini yürütmek,
 • Kurumumuza gelen, meclis soru önergeleri, bilgi edinme talepleri ve şikayetlere ilişkin başvurulara, ilgili bürolardan verileri toplayarak, cevap vermek,
 • CİMER başvuruların ilgili bürolardan gerekli bilgileri alarak cevaplandırmak,
 • Kurumun taraf olduğu davalara ilişkin yazışmaları yapmak,
 • Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunup da Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılmaya hak kazanmış hükümlülerin Adliyelerin temizlik, kantin ve çay ocağı gibi işlerinde çalıştırılmasına ilişkin talepleri değerlendirmek ve bunlarla ilgili yazışmaları yapmak,
 • İşyurtlarına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Genelge ve diğer mevzuat çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek ve bu konularda görüş bildirmek.