Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Destek Hizmetleri Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 • Başkanlığın idari işlerini yürütmek,
 • Gelen –giden evrak işleri ile evrak kayıt ve takip işlerini yapmak,
 • İlgili mevzuat gereğince, arşiv ve dökümantasyon hizmetlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan büroların cari ihtiyaçlarını temin etmek ve bununla ilgili yazışmaları yapmak,
 • Başkanlığımıza gönderilen ancak, Başkanlığımızla ilgisi olmayan evraklar ile gereğinin farklı bir Genel Müdürlük tarafından yapılması gereken evrakın iade işlemlerini yapmak,
 • Başkanlığımızla ilgili genel mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek
 • Başkanlık birimlerinin araç, gereç ,kırtasiye vb ihtiyaçlarını temin ederek, ilgili firmalara ödemesinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak,
 • Kurumumuzda çalışan personelin yolluk ve harcırah işlemlerini yapmak,
 • Başkanlık makamının temsil ve tanıtma ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Kurumumuz internet ve telefon faturalarının ödenmesi.