Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Lojman Ve Ticari Üniteler Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 • Adalet Bakanlığına tahsis edilen her türlü taşınmaz içinde bulunan kafeterya, çay ocağı, otopark, lostra, kuaför, ATM, PTT, banka şubesi vb. ticari ünitelerin İşyurtları Kurumu adına Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Ceza İnfaz Kurumlarınca, doğrudan özel sektöre kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ticari ünitelerle ilgili mahallinden gelen talepleri incelemek ve gerekli yazışmaları yapmak,
 • 2018/8 sayılı Genelge kapsamında ticari ünitelerin kiralanmasıyla ilgili Bakanlığımız Taşınmaz Komisyonundan gerekli izinleri almak,
 • Usulüne uygun olarak hazırlanmış ihale evrakı ile birlikte kira sözleşmelerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun onayına sunmak,
 • Ticari ünitelerle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • İşyurtları Kurumunca satın alınan, inşaa ettirilen veya kiralanmak suretiyle temin edilen lojmanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Lojmanların tahsis, devir ve satış işlemleriyle ilgili mahallinden gelen talepleri incelemek ve gereğini yapmak,
 • Uygun görülen talepleri İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun onayına sunmak,
 • 2018/8 sayılı Genelge kapsamında tahsis, devir ve satış işlemleriyle ilgili Bakanlığımız Taşınmaz Komisyonundan gerekli izinleri almak,
 • Mülkiyeti İşyurtları Kurumuna ait olan lojmanlarla ilgili bakım-onarım, boş dairelerin yakıt, aidat vb. konularda gelen ödenek taleplerini incelemek ve İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun onayına sunmak, Bakanlığımızın ilgili birimleriyle gerekli yazışmaları yapmak,
 • Lojmanların kira gelirleri, Adli Yargı Adalet Komisyonlarında yapılan tahsis üzerine giriş-çıkış işlemleri, fazla yatan kira bedellerinin iadesi gibi iş ve işlemleri takip edip gerekli yazışmaları yapmak,
 • Lojman binaları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.