Planlama ve Uygulama Bürosu

Neler Yapıyoruz?


Ar-Ge Şubesi aşağıda yer alan 6 adet masadan oluşmaktadır.
 

 • Tarım ve Hayvancılık Masası
 • Tekstil Masası
 • Mobilya ve Marangoz Masası
 • Demir ve Demir Masası
 • İnşaat ve Onarım Masası
 • Hizmet Sektörü ve Sosyal Tesis İşletmeciliği Masası

 

Görevleri

 

 • İşyurtları Yüksek Kurulu kararlarına esas olmak üzere, şyurtlarının genel amaç ve politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İşyurtlarındaki üretim araçlarının (makine, teçhizat, tesis, arazi vb.) etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin araştırmalar yaparak önerilerde bulunmak,
 • İşyurtlarındaki her türlü mal ve hizmet üretimine ilişkin, yatırım ve üretim talepleri ile demirbaş, hammadde ve hizmet alımına yönelik taleplerin, işyurdu amaç ve politikalarına uygunluğu yönünden, sosyal fayda maliyet analizini de içeren raporlar hazırlamak,
 • İşkollarının modernizasyon çalışmalarını yürütmek,
 • İşyurdu müdürlüklerinin araç ihtiyaçları ile ilgili yerindelik tespiti yapmak suretiyle, a raçların teslim alınmasını sağlamak,
 • Yeni işkolları açılması için fizibilite ve proje çalışmaları yürütmek,
 • Üretim araçlarının ihtiyaca göre işyurtları arasında naklini sağlamak üzere önerilerde bulunmak,
 • Kayıtlardan çıkarılması gereken üretim araçları (demirbaş ve hayvan terkini) işlemlerini yürütmek,
 • Tüm işkolu faaliyetlerini, işyurtları kurumunun amaç ve politikalarına uygunluğu yönünden inceleyerek faaliyetin devamına ya da sonlandırılmasına ilişkin , sosyal fayda maliyet analizini de içerecek şekilde görüş ve önerilerde bulunmak (bu kapsama, bütün işkolu faaliyetlerinin takibi, mahçuz mallar, misafir haneler, otoparklar vb dahildir.) ,
 • İşyurdu Müdürlüklerine, nakdi sermaye verilmesi işlemlerini, muhasebe şubesi ile eşgüdümlü olarak yürütmek,

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Celaleddin TAŞAR Şube Müdürü 0312 414 78 77 ab41453@adalet.gov.tr
Aydın ÇELİKER Şube Müdürü V 0312 414 79 20 ab36653@adalet.gov.tr
Sinan ŞAHİN Şef 0 312 414 79 23 ab43151@adalet.gov.tr
Ahmet ŞAHİNER Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 24 ab208891@adalet.gov.tr
Burcu SAĞLAM Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 29 ab206521@adalet.gov.tr
Davut KILIÇER Ar-Ge Uzmanı 0312 414 78 73 ab195344@adalet.gov.tr
Erdem ŞEN Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 28 ab180099@adalet.gov.tr
Ersin ATMACA Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 22 ab149892@adalet.gov.tr
Fatih GÜMÜŞ Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 34 fatihgumus@adalet.gov.tr
Fatih Barış ÖKTEM Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 26 ab124063@adalet.gov.tr
Gökhan KAYACIK Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 26 ab172244@adalet.gov.tr
İsmail DEMİRTAŞ Ar-Ge Uzmanı 0312 414 78 74 ab177236@adalet.gov.tr
Koray ÇETİN Araştırmacı 0312 414 79 15 ab43219@adalet.gov.tr
Merih GÜNGÖRMÜŞ Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 33 ab151372@adalet.gov.tr
Ömer KOÇ Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 24 ab138434@adalet.gov.tr
Özcan AKÇAY Ar-Ge Uzmanı 0312 414 78 74 ab160803@adalet.gov.tr
Rahmi KARAMAN Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 32 rahmikaraman@adalet.gov.tr
Recep Hilmi ÖZEN Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 17 ab166067@adalet.gov.tr
Süleyman ASİLTÜRK Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 17 ab93836@adalet.gov.tr
Sevilay ÖZEREN Ar-Ge Uzmanı 0312 414 79 28 ab233379@adalet.gov.tr
Ülker TÜRKBEN V.H.K.İ. 0312 414 79 23 ab92736@adalet.gov.tr
Yakup KILIÇ Ar-Ge Uzmanı 0312 414 78 73 ab259802@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018