Muhasebe Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 

 • Uygulanacak parasal sınırlara ilişkin maliyetlerin belirlenmesine esas olmak üzere  halı,kilim,çay,kahve gibi mal ve hizmet unsurlarının maliyetlerini araştırarak Yüksek  Kurul onayına sunulmak üzere ortalama satış fiyatlarını önermek,
 • Yüksek Kurul onayına sunulmak üzere bir sonraki yıla ait hükümlü ve tutuklu  
 • İşyurtlarında sendikasız çalışan işçilere memur maaşları esas alınarak yapılacak sosyal yardımları belirleyip gerekli işlemeleri yapmak,
 • Sendikalı İşçilerle ilgili toplu sözleşme işlemlerini yürütmek,
 • Kesin hesapla ilgili işlemleri yapmak,
 • Taşınır ve demirbaş kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Kar payı ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Muhasebe kayıtları ile ilgili hesap açma,kod açma gibi işlemlerin takibini yapmak,
 • Sendikalı ve sendikasız işçilerin sorunlarıyla ilgili talepleri cevaplandırmak,
 • Atölye sayısı,çalışan hükümlü ve tutuklu personel sayısı,atölyelerin gelir gider  durumları,demirbaş kayıtları gibi muhasebe kayıtlarından elde edilebilecek tüm  verileri takip ederek raporlamak,
 • Muhasebe kayıtlarına ilişkin tüm verileri raporlamak,

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Sezen ÖZBAY Şube Müdürü V 0 312 414 79 14 sozbay@adalet.gov.tr
Ahmet CELLAT Memur 0312 414 79 14 117393@adalet.gov.tr
Gökhan YILDIZ Memur 0312 414 79 13 ab112784@adalet.gov.tr
Sefa ŞİŞLİ Memur 0312 414 79 13 ab147453@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018