Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

İşyurtları Yüksek Kurul Bürosu

Neler Yapıyoruz?

  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekreterya işlemlerini yapmak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek kurulunun gündemi hazırlamak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararlarını yazmak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun ödenek tahsis veya red kararlarının mahallerine tebligatlarını yapmak.
  • Ödeme zamanı gönderilmek üzere İşyurtları Kurumu bütçesinden ödenek tahsis edilen merkez ve taşra teşkilatındaki mahallerin, saymanlıkça uygun görülen ödemelerinin yazılarını yazmak.
  • Ödenek tahsis edilen mahallerin, tahsis edilen ödeneğinin aşıp aşmadığını kontrol etmek.
  • Daire Başkanlığımıza icra dairelerinden gelen haciz kararlarına cevap yazılarını yazmak.