Tanıtım, Pazarlama ve Ürün Geliştirme Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 

  • İşyurtları Kurumunun amaç, hedef ve politikaları ile ilgili farkındalık oluşturulmaya yönelik  çalışmalar yürütmek; bu doğrultuda, işyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımını  yapmak,
  • Ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında, işyurdu müdürlüklerine rehbelik yapmak, (işyurdu  müdürlükleri ile gerekli eşgüdüm ve irtibatın sağlanması, gerekli protokollerin imzalanması,  sürdürülmesi ve sonuçlandırılması sürecinin takibi vb.),
  • İşyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin, ülke genelinde yapılacak satış ve dağıtımına  ilişkin planlamalar yapmak,
  • Kantinlerde satılan ürünler de dahil olmak üzere, işyurtlarında üretilen mal ve hizmetlerin, kalite ve fiyat standartlarının sağlanmasına ilişkin araştırmalar yapıp önerilerde bulunmak,
  • İşyurtlarında sergi, toplantı vb etkinliklerini düzenlemek ve düzenlenecek etkinliklerde  standart ve eşgüdümü sağlamak,
  • Tanıtım ve pazarlamaya ilişkin gerekli bilgi havuzunu oluşturmak, bu bilgiler  doğrultusunda işyurtları kurumuyla ilgili soru ve cevap kataloğu hazırlayıp  güncellemek,
  • Her türlü slayt sunumu, yazılı ve elektronik broşür, ürün katoloğu vb tanıtım materyallerini hazırlamak ve güncellemek,
  • İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımına ilişkin basın ve halkla ilişkiler kapsamında, her türlü  işlemi yürütmek,
  • İşyurtları kurumunun amaç ve politikaları çerçevesinde, ortak kurum kültürünün oluşmasına  katkı bağlamında, Başkanlığımız personeline yönelik, sosyal ve kültürel etkinlikler  düzenleyerek, katılımı sağlamak,
  • İşyurtlarının temsil ağırlama gideri yazışmalarını yapmak,

 

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Celaleddin TAŞAR Şube Müdürü 0312 414 78 77 ab41453@adalet.gov.tr
Arife GÜLERYÜZ Şef V 0312 414 79 23 ab28841@adalet.gov.tr
Ali GENCAY Teknisyen 0312 414 79 25 ab145540@adalet.gov.tr
Ferdi ÖZER Memur 0312 414 79 59 ab160536@adalet.gov.tr
Özlem PREVEZE Teknisyen 0312 414 79 25 ab105636@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018