Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Planlama ve Uygulama Bürosu

Neler Yapıyoruz?

Planlama ve Uygulama Bürosu aşağıda yer alan 6 adet masadan oluşmaktadır.

 • Tarım ve Hayvancılık Masası
 • Tekstil Masası
 • Mobilya ve Marangoz Masası
 • Demir ve Metal Masası
 • İnşaat ve Onarım Masası
 • Hizmet Sektörü ve Sosyal Tesis İşletmeciliği Masası

Görevleri

 • İşyurtları Yüksek Kurulu kararlarına esas olmak üzere, İşyurtlarının genel amaç ve politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İşyurtlarındaki üretim araçlarının (makine, teçhizat, tesis, arazi vb.) etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin araştırmalar yaparak önerilerde bulunmak,
 • İşyurtlarındaki her türlü mal ve hizmet üretimine ilişkin, yatırım ve üretim talepleri ile demirbaş, hammadde ve hizmet alımına yönelik taleplerin, işyurdu amaç ve politikalarına uygunluğu yönünden, sosyal fayda maliyet analizini de içeren raporlar hazırlamak,
 • İşkollarının modernizasyon çalışmalarını yürütmek,
 • İşyurdu müdürlüklerinin araç ihtiyaçları ile ilgili yerindelik tespiti yapmak suretiyle, araçların teslim alınmasını sağlamak,
 • Yeni işkolları açılması için fizibilite ve proje çalışmaları yürütmek,
 • Üretim araçlarının ihtiyaca göre işyurtları arasında naklini sağlamak üzere önerilerde bulunmak,
 • Kayıtlardan çıkarılması gereken üretim araçları (demirbaş ve hayvan terkini) işlemlerini yürütmek,
 • Tüm işkolu faaliyetlerini, işyurtları kurumunun amaç ve politikalarına uygunluğu yönünden inceleyerek faaliyetin devamına ya da sonlandırılmasına ilişkin , sosyal fayda maliyet analizini de içerecek şekilde görüş ve önerilerde bulunmak (bu kapsama, bütün işkolu faaliyetlerinin takibi, mahçuz mallar, misafir haneler, otoparklar vb dahildir.) ,
 • İşyurdu Müdürlüklerine, nakdi sermaye verilmesi işlemlerini, muhasebe şubesi ile eşgüdümlü olarak yürütmek,