Personel ve İnsan Kaynakları Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 

 • İşyurdu müdürlerinin rapor ve izin gibi görevlerinden ayrılmaları durumunda yerine bakacak personelin görevlendirilme onaylarına ilişkin işlemleri yapmak.
 • Genel bütçeden kadrolu personelin işyurdunda görevlendirilme onaylarına ilişkin işlemleri yapmak.
 • Başkanlık personelinin izin, rapor vs.özlük haklarına ilişkin yazışmaları yapmak,
 • Başkanlığın idari işlerini yürütmek,
 • İşyurtlarınca merkezden organize edilen sergi, görev, eğitim, dağıtım vb. işlerle ilgili geçici görev taleplerinin yazışmalarını yapmak, (bu işlemlerde personelin tayin ve takdiri organizasyonu yapan birime aittir)
 • Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunup da Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılmaya hak kazanmış hükümlülerin Adliyelerin temizlik, kantin ve çay ocağı gibi işlerinde çalıştırılmasına ilişkin talepleri değerlendirmek ve bunlarla ilgili yazışmaları yapmak,
 • Gelen-giden evrak işleri ile evrak kayıt ve takip işlerini yapmak,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereğince, arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,
 • Haberleşme Kodları, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Hizmet Envanteri Veri Tabanı giriş ve koordinasyon işlerini yapmak,
 • İşyurtlarına yapılan hibe ve yardım taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 • Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Büroların cari  ihtiyaçlarını temin etmek ve  bununla ilgili yazışmaları yapmak,
 • İşyurtlarının denetimi sonucu hazırlanan rapor ve diğer yazılarla ilgili diğer birimlerle koordineli bir şekilde gerekli işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığımıza gelen, meclis soru önergeleri, bilgi edinme talepleri ve şikayetlere ilişkin başvurulara, ilgili bürolardan verileri toplayarak, cevap vermek,
 • Başkanlığımıza gönderilen ancak, Başkanlığımızla ilgisi olmayan evraklar ile gereğinin farklı bir Genel Müdürlük tarafından yapılması gereken evrakın iade işlemlerini yapmak,
 • İşyurtlarına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Genelge ve diğer mevzuat çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek ve bu konularda görüş bildirmek,

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Sultan Mehmet Han KILIÇ Şube Müdürü V 0312 414 79 59 ab136997@adalet.gov.tr
Emre AYRANCI Memur 0312 414 79 58 ab164969@adalet.gov.tr
Şeyma COŞKUN Memur 0312 414 79 46 ab185924@adalet.gov.tr
Yalçın ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 0312 414 79 46 ab43071@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018