Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

İşyurtları Merkez Saymanlık Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 • Genel Yönetim ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğindeki mevcut hesapların UYAP kapsamında aynen uygulanması;
 • 4301 Sayılı Kanunun 7.maddesine istinaden Kurum gelirlerini takip etmek;
 • Dosya Gömleği ve Basılı Evrak  bildirimlerinin;
 • Hazine  yardımının  Merkez saymanlığımızca kullanılabilmesi için ;
 • İşyurtları Yüksek Kurulu Kararlarına istinaden tahsis edilen ödeneklerin;
 • İşyurtları yüksek Kurulu Karalarına istinaden  gönderilen avansların;
 • Düzenli ve tam olarak gönderilen sarf belgelerini;
 • Kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine her ay beyanname vermek;
 • Banka Şubelerinde mevcut nakit durumunun takibi ;
 • Hesaplarımıza sehven intikal eden icra yapı pulu harçları ve diğer gelirlerin  iade   işlemlerini yapmak;
 • Mizan ve eklerini düzenlemek;
 • Yıllık bilanço ve eklerinin düzenlenmesi;
 • Tutulması  zorunlu olan Kanuni Defterleri  tutmak;
 • Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen Cezaevi Yapı Pulu harçlarına ilişkin;
 • Gelir getirici yerlere fatura düzenlemek;
 • Adli Sicil kayıtlarına ait gelirlerin takibini yapmak;