Ticari Ünitelerin Ocak Ayı Kira Artış Oranı %19,60 Olarak Açıklandı
 879

      Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2020 - 2021 Ocak ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,
        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/01/2022 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Ocak ayı için % 19,60 oranında (TÜFE- Oniki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumunun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.
          İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.


Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018