Ticari Ünitelerin Eylül Ayı Kira Artış Oranı %54,69 Olarak Açıklandı
 246

Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2020 - 2021 Eylül ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 05/09/2022 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Eylül ayı için % 54,69 oranında (TÜFE- Oniki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumunun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.


İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.
 

Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018