KONSİNYATÖR FİRMALARA DUYURULAR
 11573

KONSİNYATÖR FİRMALARA DUYURULAR

Sıra No

 Duyurunun Konusu

1

Konsinyatör Firmalar Tarafından 2020 Yılının Ocak Ayında Yetkili Satıcılık Belgelerinin Kuruma Sunulması

2

Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme Başvurusunun Geçici Olarak Durdurulması

3

Ürün Güvenliğine Yönelik Bilgi ve Belgelerin En Kısa Sürede Kuruma Ulaştırılması

4

Konsinyatör Firmalarca Ürün Kataloglarının Hazırlanması Ve En Kısa Sürede Kuruma Ulaştırılması ve Ekleri

a. Ürün Kataloğu Hazırlama Kuralları
b. İşyurtdu Müdürlükleri İçin Konsinye Ürün Kataloğu
 
 
c. İl Trafik Plaka Kodları
d. Coğrafi Bölgeler Haritası

5

Ülkemizde Faaliyet Gösteren ve Yabancı Uluslararası Şirketlerin Ortağı Olduğu Şirketlerden Konsinye Satış Başvurularında Kullanılmak Üzere Alınacak Yetki Belgeleri

6

Konsinye Satış Sisteminde Fiyat Değişiklikleri Duyuruları

7

Çalışma Planı ve İletişim Bilgileri Formunun En Kısa Sürede Kuruma Ulaştırılması

8

Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme ve Coğrafi Genişleme Başvurusunun Geçici Olarak Durdurulması Kararı

9

Konsinye Satış Sistemindeki Paydaşlarımızla COVİD-19 Salgını Sürecindeki Gelişmeler Hakkında Duyuru

10

Konsinye Mevzuatı Geliştirme Çalışmaları

11

Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme ve Coğrafi Genişleme Başvurusunun Geçici Olarak Durdurulması Kararı-2

12

Konsinye Satış İrsaliyelerinde Ürünlerin Konsinye Olarak Teslim Edildiğine Dair İbarenin Yer Alması Hk

13

Barkod Degisikliginin KEP ile Kuruma Bildirilmesi

a. Barkod Değişikliği Bilgi Formu

14

Ürün Bilgi Formu Düzenlenmesi

 

             15

Ürün Ekleme Başvurusunda Kullanılacak Standart Formlar
15.1. Ürün Ekleme Başvurusuna İlişkin Açıklamalar 
15.2. Ürün Ekleme Başvurusu Talep Dilekçesi 
15.3. Ürün Ekleme Başvurusunda Sunulacak Belgeler Listesi 
15.4. Ürün Bilgi Formu 
15.5.  Ürün Teknik Bilgi Formları
15.5.1.  Tuvalet Kağıdı Ürün Bilgi Form
15.5.2.  Çöp Torbası Ürün Bilgi Form
15.5.3.  Sabun Ürün Bilgi Form
16 Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme ve Coğrafi Genişleme Başvurusunun Açılması Kararı
17 Konsinyatör Firmaların Yeni Başvuru, Ürün Ekleme, Fiyat Geçişi ve Bölge Genişletme Başvurularına İlişkin Yapılması Gereken Uygulamalara Yönelik Usul ve Esaslar
18 Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme ve Coğrafi Genişleme Başvurusunun Geçici Olarak Durdurulması Kararı
19 Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme ve Coğrafi Genişleme Başvurularının Açılması Kararı
20 Konsinyatör Firmaların Fiyat Geçişi Talep Başvurularına İlişkin Yapılması Gereken Uygulamalara Yönelik Usul ve Esaslar 
21 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru-1
22 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru-2
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018