Kantin ve Konsinye Satış Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 

  • Konsinye satış sisteminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için usul ve esasları belirleyerek İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu onayına sunmak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararı ile konsinye başvuru duyurusunu Resmi Gazete ve Kurum Portalında yayımlanmasını sağlamak.
  • Konsinye satış yapılmasına yönelik başvuruları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında incelemek, değerlendirmek ve İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun onayına sunmak.
  • Konsinyatör firmalar ile yapılan konsinye satış sözleşmesine ilişkin gerekli tüm işlemleri yürütmek ve takip etmek.
  • Konsinyatör firmaların satış sözleşmesi sürecinde ki ürün ekleme/çıkarma, coğrafi genişleme ve fiyat değişikliklerine yönelik başvurularını alarak, incelemek ve uygulamaya yönelik kararları İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu onayına sunmak.
  • Konsinye satış sözleşmesi kapsamındaki ürünlerin piyasa fiyatlarını izleyerek gerekli kontrolleri yapmak.
  • Konsinye satış sözleşmesi öncesi ve sonrasında ki ürünlerin ilgili kurum kuruluşlarca güvenli olmadığının tespiti halinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Kemal ÖZÇELİK Şube Müdürü V 0312 414 78 68 ab99044@adalet.gov.tr
Avni YALDIZ Memur 0312 414 78 66 ab262593@adalet.gov.tr
Betül YILDIRIM Memur 0312 414 78 64 ab199654@adalet.gov.tr
Bektaş YILMAZ Memur 0 312 418 13 71 ab246324@adalet.gov.tr
Birgül GÜVEN KOCA Zabıt Katibi 0312 414 78 64 ab66637@adalet.gov.tr
Çiğdem KARATÜRK Memur 0312 414 78 65 ab202061@adalet.gov.tr
Fidan DİRİK Zabıt Katibi 0312 414 78 65 ab187374@adalet.gov.tr
Hatice Kübra YILMAZ Memur 0 312 418 13 71 ab159304@adalet.gov.tr
Kemal Mert ANAKLIOĞLU Memur 0312 414 78 67 ab209836@adalet.gov.tr
Muhterem ŞAHİN Memur 0312 414 71 65 ab265689@adalet.gov.tr
Remzi Levent DURSUN Memur 0 312 414 78 64 ab206993@adalet.gov.tr
Tacettin Çağrı DÜZENLİ Memur 0312 414 78 67 ab201214@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018