İşyurtları Merkez Saymanlık Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 

 • Genel Yönetim ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğindeki mevcut hesapların UYAP kapsamında aynen uygulanması;
 • 4301 Sayılı Kanunun 7.maddesine istinaden Kurum gelirlerini takip etmek;
 • Dosya Gömleği ve Basılı Evrak  bildirimlerinin;
 • Hazine  yardımının  Merkez saymanlığımızca kullanılabilmesi için ;
 • İşyurtları Yüksek Kurulu Kararlarına istinaden tahsis edilen ödeneklerin;
 • İşyurtları yüksek Kurulu Karalarına istinaden  gönderilen avansların;
 • Düzenli ve tam olarak gönderilen sarf belgelerini;
 • Kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine her ay beyanname vermek;
 • Banka Şubelerinde mevcut nakit durumunun takibi ;
 • Hesaplarımıza sehven intikal eden icra yapı pulu harçları ve diğer gelirlerin  iade   işlemlerini yapmak;
 • Mizan ve eklerini düzenlemek;
 • Yıllık bilanço ve eklerinin düzenlenmesi;
 • Tutulması  zorunlu olan Kanuni Defterleri  tutmak;
 • Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen Cezaevi Yapı Pulu harçlarına ilişkin;
 • Gelir getirici yerlere fatura düzenlemek;
 • Adli Sicil kayıtlarına ait gelirlerin takibini yapmak;

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Kürşat AKKUZULU Şube Müdürü V 0312 414 79 36 ab39400@adalet.gov.tr
Lütfi CANER Muhasebe Yetkilisi 0312 414 79 37 ab85806@adalet.gov.tr
Ahat GÜLTEKİN Memur 0312 414 78 61 ab138848@adalet.gov.tr
Ayfer İĞDELİ Memur 0312 414 79 40 ab106994@adalet.gov.tr
Celal YEŞİL Memur 0312 414 78 61 ab106202@adalet.gov.tr
Cihan KOCA Memur 0312 414 79 40 ab129324@adalet.gov.tr
Doğan AĞCABAY Memur 0312 414 79 39 ab49094@adalet.gov.tr
Ergüllü TURSUNBEG Şef 0312 414 79 38 ab238419@adalet.gov.tr
Hamza ER Memur 0312 414 79 42 ab133924@adalet.gov.tr
İsa GÜNERİ Memur 0312 414 79 41 ab167128@adalet.gov.tr
İsa ÖZTÜRK Memur 0312 414 79 41 ab242410@adalet.gov.tr
Mert Bayram TANIŞ Memur 0312 414 79 43 ab145692@adalet.gov.tr
Leyla ÇALIŞ Memur 0312 414 79 43 ab40437@adalet.gov.tr
Mustafa BAŞER V.H.K.İ. 0312 414 79 39 mustafa.baser@adalet.gov.tr
Mustafa EŞ V.H.K.İ. 0312 414 79 38 ab43076@adalet.gov.tr
Mustafa ÖZKANOĞLU Bilgisayar İşletmeni 0312 414 79 38 ab40701@adalet.gov.tr
Samet BORA Memur 0312 414 79 42 ab137056@adalet.gov.tr
Şahin ÖZTÜRK Memur 0312 414 78 63 ab105410@adalet.gov.tr
Ümmühan BİÇER Memur 312 414 78 63 ab105593@adalet.gov.tr
Yavuz Selim KARAOĞLU Bilgisayar İşletmeni 0312 414 79 43 ab146645@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018