İşyurtları Yüksek Kurul Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 

  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekreterya işlemlerini yapmak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek kurulunun gündemi hazırlamak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararlarını yazmak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun ödenek tahsis veya red kararlarının mahallerine tebligatlarını yapmak.
  • Ödeme zamanı gönderilmek üzere İşyurtları Kurumu bütçesinden ödenek tahsis edilen merkez ve taşra teşkilatındaki mahallerin, saymanlıkça uygun görülen ödemelerinin yazılarını yazmak.
  • Ödenek tahsis edilen mahallerin, tahsis edilen ödeneğinin aşıp aşmadığını kontrol etmek.
  • Daire Başkanlığımıza icra dairelerinden gelen haciz kararlarına cevap yazılarını yazmak.

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Sevda ÖZBEN Şube Müdürü V 0312 414 79 04 ab31983@adalet.gov.tr
Fazilet ŞANLI Memur 0312 414 79 05 ab144595@adalet.gov.tr
Yasemin GÜRKAN Memur 0312 414 79 05 ab241940@adalet.gov.tr
Zafer MERCAN Memur 0312 414 79 05 ab40488@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018